Tunteiden kanssa eläminen eli niiden säätely

Tosiasioiden tarkistaminen on minulle haastavaa. Usein minun tunteeni ovat ylimitoitettuja asian todellisuuden suhteen. Minun tunteeni ovat voimakkuudeltaan ja kestoltaan liian hallitsevia suhteessa asiaan. Koen esimerkiksi syyllisyyttä asioista, jotka eivät ole syytäni. Minun tulee aina pysähtyä tunteeni kanssa ja nimetä tunne. Kuulostella millaisia tuntemuksia tuo tunne kehollisesti aiheuttaa. Pysähtyä kuulostelemaan mitä tunne kehottaa minun tekevän. Ja jos tunne ei ole oikeutettu tai on liian voimakas suhteessa tosiasioihin, tulee minun toimia vastakkaisella tavalla kuin mitä tunne kehottaa. Kuulostaa vaikealta mutta tässä esimerkki: suren elämäni asioita niitä, joille ei voi enää mitään. Kehollisesti rintakehää puristaa ja kyyneleet kirpoavat silmiini. Minulla on tunne, joka houkuttelee minua vetäytymään yksinäisyyteen. Päädyn toimimaan vastakkaisella tavalla ja hakeudun toisten seuraan ja mietin elämässäni hyvin olevia asioita ja saatanpa kuunnella mukavaa musiikkia, joka nostaa minut pois tuosta surun tunteesta. On tärkeä oppia helpottamaan omaa oloaan. Lievittämään niitä vaikeaksi kokemiaan tunteita.

Tunteiden voimakkuudesta riippuen tulee pysähtyä ja valita tapa, jolla toimii. Erittäin vaikeat tunteet vain pahenevat, jos niitä yrittää tukahduttaa. Tietoisuus tunteesta on tie sen vallasta vapautumiseen. Erittäin vaikeiden tunteiden kanssa on hyvä käyttää kriisitaitoja tavallisten tunteensäätelytaitojen sijaan. Tällaisia kriisitaitoja ovat pysähtyminen tunteen kanssa, kehon kemian muuttaminen lämmön, liikunnan tai hengityksen avulla. Myös huomion siirtäminen ja itsen rauhoittaminen ja hetken parantamisen taidot ovat kriisitaitoja. Tunteiden radikaali hyväksyntä eli perinpohjainen ja kokonaisvaltainen hyväksyntä on joskus tarpeen, kun et voi estää tuskallisia tunteita tai tapahtumia. Kriisitaitoja käytetään ainoastaan silloin kun ahdistus tai tuskaisuus on niin voimakasta, että ajattelu ei enää toimi. Siksi on hyvä kokeilla eri tekniikoita etukäteen, jotta ne on sitten tosi tilanteessa valmiina. Hengityksen ja jännitysrentoutuksen opettelu on yksi lempeä kriisitaito.

Tunteensäätelytaitojen tavoitteet ovat ymmärtää ja nimetä tunteita, vähentää ei- toivottujen tunteiden esiintymistä, lisätä tunteiden sietokykyä ja vaikeiden asioiden kestämistä sekä vähentää vaikean tunteen aiheuttamaa kärsimystä. Sairaus itsessään aiheuttaa noita vaikeita tunteita, siksi on tärkeää oppia säätelemään tunteitaan. Omaa oloaan voi siis lievittää, mutta se vaatii harjoittelua. On hyvä oppia löytämään itseä helpottavat keinot vaikeita hetkiä varten. Nuo keinot on opeteltava etukäteen, jotta ne voi auttaa vaikealla hetkellä.

Nyt kun olen tutustunut omiin tunteisiini ovat ei-toivotut tunteet vähentyneet ihan siitä syystä, että en kiellä enää mitään tunnetta itseltäni. Pystyn sietämään erilaisia tunteita paremmin. Ja nuo ennen vaikeiksi koetut tunteet eivät aiheuta enää liiallista kärsimystä. Olen siis sinut omien tunteiden kanssa. Tai minulla on keinoja pärjätä tunteiden kanssa.

tunnetaitojen parissa Raija Kauranen