Tunteet vuorovaikutuksessa

Tavoite ohjaa käyttäytymistä vuorovaikutus tilanteissa. Se haluanko saavuttaa jonkin asian tai haluanko ylläpitää ihmissuhteen tai onko tärkeintä säilyttää itsekunnioitus vaikuttavat käyttäytymiseeni. Minun tulee siis olla tietoinen mitä tavoittelen, jotta voin ilmaista itseäni rakentavalla ja toimivalla tavalla ja saavuttaa haluamani päämäärän. Jokaisella ihmisellä on jokin tavoite vuorovaikutus tilanteessa, ja siitä johtuen tilanteet ovat usein haastavia. Minulle käy usein niin, että miellytän toista ihmistä liiaksi, koska pidän ihmissuhdetta niin tärkeänä. Mutta samalla saattaa jäädä asia tavoite toteutumatta tai menetän joskus myös itsekunnioitukseni. Siispä minun on hyvä harjoitella enemmän toimimaan asia ja itsekunnioitus tavoitteen kautta, jotta vuorovaikutukseni olisi tasavertaisempaa toisten kanssa enkä miellyttäisi muita.

Kun haluat päästä tulokseen jonkun ihmisen kanssa jostakin asiasta, niin pyydä asiaa, kerro mielipiteesi ja neuvottele ja jos tarve selvitä seuraukset mitä asiasta seuraa toteutuessaan. Halutessasi ylläpitää ihmissuhde ole kiinnostunut toisesta, arvosta ja ota hänet todesta. Kun haluat säilyttää itsekunnioituksesi vuorovaikutustilanteessa ole reilu ja älä pyytele turhaan anteeksi, ole totuudenmukainen ja pidä kiinni arvoistasi.

Tunteilla on iso vaikutus käytökseemme. On siis tärkeää, toimiiko tunteidensa ohjaamana vai tavoitteidensa mukaan. Itseni kannalta minun on hyvä alkaa ajatella enemmän omien tarpeitteni tyydyttämisen pohjalta asioita kuin siltä pohjalta miltä joku asia toisesta tuntuu. Liiallinen kiltteys ei ole kenellekään hyvästä. Kiltteydestä pois opettelu on haastavaa, mutta antoisaa. Opettelu on haastavaa, kun on koko elämänsä elänyt toisten tunteiden kautta. Eli ollut läheisriippuvainen. Tärkeää on olla tietoinen mitä aina minussa tapahtuu!!! Omasta käytöksestä on hyvä tulla tietoiseksi.

Lisäksi on tärkeää, että hankkiutuu eroon haitallisista tai tuhoavista ihmissuhteista. Monesti helpommin sanottu kuin tehty. Usein noihin tuhoaviin ihmissuhteisiin liittyy turvattomuuden elementti. Minä olen onnekseni päässyt eroon itselleni haitallisista ja tuhoavista suhteista. Ja siksi turvallisuus on elämässäni aivan eri tasolla kuin ennen. Olen kiitollinen, että turvallisuus on lisääntynyt elämässäni ja pyrinkin toimimaan siten, että en ajaudu enää turvattomiin ihmissuhteisiin. Siihen liittyy myös tuo kiltteydestä pois opettelu.

Vuorovaikutusta tarkastellen Raija Kauranen