Mielekäs arki kantaa

Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry:n tavoitteena on turvata mielenterveyskuntoutujille oikeus mielekkääseen arkeen, yhteistyössä muiden mielenterveystyötä tekevien ja tukevien tahojen kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Keski-Suomen Hyvinvointialueen sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä, tekee tiedotus- ja vaikuttamistyötä sekä ylläpitää yhteyksiä yhteiskunnan eri vaikuttajapiireihin.

Yhdistys on perustettu jo vuonna 1984. Heti toimintansa alussa yhdistys perusti Psykiatrisen päiväkeskuksen Jyväskylään, Vaasankatu 3:een. Tämä toiminta vakiintui sittemmin osaksi kuntoutujien arkielämää ja sijoittui Jyväskylän kaupungin, myöhemmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian kuntoutustoimintaan, eikä sen jälkeen ole ollut osa yhdistyksen toimintaa.

Vuonna 1999 yhdistys perusti Jyväskylän Taulumäelle Suvimäen Klubitalon, joka toimii kansainvälisen Fountain House -toimintamallin mukaisesti. Klubitalo tarjoaa jäsenilleen kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka ydinsisältönä on vertaistuki ja kunkin jäsenen voimavarat huomioiva tavoitteellinen toiminta. Klubitalon kautta etsitään myös polkuja koulutukseen ja työelämään. Vuonna 2018 yhdistys otti siipiensä suojiin Kulttuuripaja Trombin toiminnan, kun sen hankkeena vuonna 2015 alkanut toiminta vakinaistui.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä mielenterveystyöstä kiinnostunut yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.